Maritieme afvalverwerker Bek & Verburg in Eemshaven/Delfzijl

De maritieme afvalverwerker Bek & Verburg heeft zijn vleugels uitgeslagen naar de havens van Groningen Seaports. Eemshaven in het uiterste noorden van Nederland is snel gegroeid maar een in het afhalen en verwerken van scheepsafval gespecialiseerd bedrijf ontbrak er nog. Sinds kort echter biedt Bek & Verburg in zowel Eemshaven als Delfzijl zijn diensten aan. Dat gebeurt vanaf een terrein aan de Beatrixhaven in Eemshaven waar Bek & Verburg een nieuw afvalinzamel- en verwerkingsstation in aanbouw heeft.

Het inzamelen gebeurt met trucks. Omdat Bek & Verburg vanaf de kades overal goed bij de schepen kan, is inzet van een speciaal afvalinzamelschip niet nodig. Elders heeft Bek & Verburg een vloot van 22 schepen en drijvende bakken. “Inzet van een schip biedt geen toegevoegde waarde en er is in Eemshaven ook geen vraag naar. Alle schepen waarvan wij afval moeten inzamelen zijn prima vanaf de kade met onze trucks met afvalcontainers bereikbaar,” zegt Kenny Baas, hoofd financiën van Bek & Verburg.
De nieuwbouw moet begin van de zomer worden opgeleverd maar op het hoofdkantoor in Rotterdam benadrukt commercieel manager Henny Enchelchor dat klanten in Eemshaven en Delfzijl nu al bij Bek & Verburg terecht kunnen voor het aanbieden van hun afval. Bek & Verburg verwerkt in totaal maar liefst 180 afvalstromen maar richt zich in de beide havens van Groningen Seaports op het specifieke scheepsafval.
Dat loopt uiteen van het gewone huishoudelijke afval van de bemanning, chemicaliën, verf- en oliehoudend afval vanuit de machinekamer, schadepartijen, ladingresten tot de verouderde, maar met explosieven gevulde noodseinmiddelen. Elke vorm van afval vereist een specifieke verwerkingsmethode, in eigen huis of bij derden. De explosieve noodseinmiddelen gaan voor ontmanteling helemaal naar Tsjechië. Alle afval wordt tot op vuilniszak niveau uitgeselecteerd en vervolgens voor 93 procent gerecycled.

Bijna landelijke dekking
Behalve de Zeeuwse havens heeft Bek & Verburg met de vestiging in Eemshaven vrijwel landelijke dekking gerealiseerd. Naast de haven van Rotterdam met de hoofdvestiging in de Rotterdamse Botlek is Bek & Verburg actief in de havens van Dordrecht, Moerdijk, Scheveningen, Amsterdam, IJmuiden, Den Helder en nu dus ook Eemshaven en Delfzijl. Dat is vooral typisch scheepsafval, alleen in Den Helder doet Bek & Verburg ook in ander bedrijfsaval, met name bouw- en sloopafval.
Alle zeehavens zijn bij wet verplicht een havenontvangstinstallatie te hebben waar schepen hun afval aan kwijt kunnen maar in de Groningse havens was er tot nu toe geen bedrijf volledig gespecialiseerd in vast scheepsafval. Afval werd natuurlijk wel afgehaald maar dan door algemene bedrijven actief in het afhalen en verwerken van bedrijfsaval die op aanvraag in de havens kwamen langsrijden. Lozen of dumpen op zee is voor het meeste scheepsafval verboden.
Volgens Engelchor was dat vooral voor de scheepvaart maar ook andere bedrijven, – afval bleef vaak langer dan noodzakelijk in containers op de kade staan – , allesbehalve een optimale situatie: ”Bestaande klanten, rederijen of hun vertegenwoordigers klopten bij ons aan met de vraag of wij ook niet in Eemshaven en Delfzijl onze diensten konden gaan aanbieden. Ons plan hiervoor is ook bij Groningen Seaports enthousiast ontvangen.”

Milieuvergunning
Baas: “Dat begint dan met het aanvragen van een milieuvergunning. Wij willen een zo breed mogelijk pakket aan diensten kunnen aanbieden. Dus zoveel mogelijk soorten afval kunnen inzamelen en verwerken. Dat is altijd een uitdaging maar in een hele goede samenwerking met de provincie Groningen zijn we daar prima uitgekomen. Van ons vergt dat een behoorlijke investering.” Zo krijgt het hele terrein van 10.000 m2 een vloeistofdichte vloer. En mocht er toch iets gaan lekken dan is er een installatie waarmee olie uit water en slib kan worden afgescheiden.
Verder komen er op het terrein een loods met kantoor. Bek & Verburg heeft twee trucks met containers aangeschaft die wat betreft de dieseluitstoot aan de hoogste eisen (Euro 6-norm) voldoen. Er is per 1 januari een werknemer in Groningen gevonden die optreedt als bedrijfsleider. Daarnaast verwacht Bek & Verburg binnenkort drie tot vijf medewerkers aan te stellen, allemaal uit de regio zelf afkomstig. De eerste paal is onlangs de grond in gegaan en begin van de zomer moet alles worden opgeleverd maar de dienstverlening is dus nu al operationeel. Nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreide opleiding om te weten hoe ze met de 180 soorten afval moeten omgaan. Met optimale kennis en allemaal gediplomeerde medewerkers kan Bek & Verburg dan ook borg staan voor een hoge kwaliteit van zijn dienstverlening.
Eemshaven is de afgelopen jaren snel gegroeid en ook voor de toekomst zijn de vooruitzichten positief. De meest noordelijke grote zeehaven van Nederland is perfect gesitueerd als uitvalsbasis voor aanleg en onderhoud van niet alleen Nederlandse (het Gemini-windpark) maar vooral ook veel Duitse offshore-windparken. Daarnaast wordt Eemshaven aangedaan door vissersschepen, tankers voor laden en lossen bij de Vopak-terminal, bulkcarriers voor de aanvoer van brandstof in de vorm van kolen en houtpellets voor de kolencentrale en een aantal lijndiensten in de kustvaart.

Hoge verwachtingen
“Wij verwachten daarmee een behoorlijke vraag naar onze diensten,” zegt Engelchor. De aanleg van de windmolenparken met behulp van grote kraanschepen, hotelaccommodatieschepen, kabelleggers en andere hulpvaartuigen leidt tot veel scheepsbewegingen en flinke pieken in aanbod van afval. Maar als de windmolenparken er uiteindelijk staan moeten ze worden onderhouden wat ook tot een continue stroom van offshore windserviceschepen leidt. Bek & Verburg zal zijn aanbod aan diensten daarop afstemmen. Het inzamelen van scheepsafval is altijd een kwestie van pieken en dalen. Vooral in het zomerseizoen beleeft Bek & Verburg flinke piekdagen wanneer cruiseschepen binnenkomen wat overigens in Eemshaven en Delfzijl slechts sporadisch voorkomt maar in Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden natuurlijk wel vaak gebeurt.
Het verschil met gewone inzamelaars van bedrijfsaval zit volgens Baas vooral in de kennis van de verwerking van de specifieke soorten scheepsafval en de dienstverlening. Op de vestiging van Bek & Verburg worden alle scheepsbewegingen in de haven nauwgezet gevolgd. Zodra een schip, die zijn afval bij Bek & Verburg heeft aangeboden, de haven weer verlaat, worden de afvalcontainers op de kade opgehaald. Daardoor blijven ze niet langer staan dan nodig is. Iets wat vooral op warme dagen al gauw tot overlast voor omliggende bedrijven kan leiden. “Omliggende bedrijven willen niet drie weken lang volle en vieze containers op de kade hebben staan,” zegt Baas.

Bedrijf is altijd open
Omdat scheepvaart dag en nacht doorgaat is ook Bek & Verburg 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en inzetbaar. “Wij zijn dat gewend,” zegt Baas. De vestiging in Eemshaven wordt hiervoor centraal vanuit Rotterdam aangestuurd. Als in scheepsafval gespecialiseerd bedrijf verzorgt Bek & Verburg ook alle documenten voor de rederij waarin is vastgelegd hoeveel en wat voor afval het schip heeft afgegeven en welke vergoeding daarvoor is verschuldigd aan de havenautoriteiten dan wel aan Bek & Verburg rechtstreek moet worden betaald. In de meeste haven zijn de kosten voor het afgeven van afval opgenomen in het havengeld. Het aangeboden afval wordt zoveel mogelijk lokaal of in de eigen regio verwerkt.
Ondertussen heeft Bek & Verburg al een deel van zijn kantoorruimte in de Eemshaven verhuurd aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in cargadoorsdiensten voor de offshore-industrie, DHSS uit Den Helder. Dat bedrijf levert met name op het gebied van scheepsagentuur, helikopterdiensten, opslag en projectbegeleiding. Een eerste contract voor levering van allerlei ondersteunende diensten aan een Duitse offshore-windpark is inmiddels binnen waarbij Bek & Verburg zorgt voor de inzameling en verwerking van het afval. Het begin is er, en Engelchor en Baas zien dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Auteur: Antoon A. Oosting

Deel dit bericht op