Het DeltaPORT Donatiefonds is er al 50 jaar voor de buren van de haven

Voor de viering van het vijftigjarig bestaan zou het voor het DeltaPORT Donatiefonds sowieso een bijzonder jaar worden waarvoor de aangesloten bedrijven ook extra geld hadden gedoneerd om te kunnen uitdelen. De feestelijke bijeenkomst waarmee bij dit gouden jubileum kan worden stilgestaan, laat tot nader order op zich wachten. Maar het toekennen van donaties aan allerlei maatschappelijke projecten gaat wel door en ondertussen heeft het fonds al voor de derde keer een extra reeks donaties met een totale omvang van 75.000 euro gedaan voor corona gerelateerde projecten.

Directeur van de GATE-terminal en sinds januari vorig jaar voorzitter van het fonds Wim Groenendijk ((58) had zich dit jaar ook anders voorgesteld. ‘Maar de coronacrisis maakt het ook extra speciaal om te kunnen laten zien: we zijn er voor jullie, voor alle inwoners van onze regio, de buren van de haven, ‘ zegt de GATE-directeur die ook zelf gedwongen is om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat neemt niet weg dat het door hem voorgezeten bestuur dit jaar toch al een paar keer online heeft vergaderd om de vele extra aanvragen voor een donatie te kunnen beoordelen.
Als voorzitter leidt Groenendijk een bestuur gevormd door drie vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, naast hijzelf zijn dat momenteel Carlo Eijkels van de BP-raffinaderij, Gerrit Peekstok van het Loodswezen, Mathijs Verhagen van het Havenbedrijf Rotterdam, Bas Janssen van Deltalinqs, drie burgemeesters van omliggende gemeenten en oud-havenjournalist Alexander Bakker. Normaliter komen ze vier keer per jaar bijeen om per keer veertig tot vijftig aanvragen te beoordelen, jaarlijks dus 150 tot 200 aanvragen. ‘Men weet ons wel te vinden,’ stelt Groenendijk vast.

Bedrijven zijn medeverantwoordelijk
Als directeur van de GATE-terminal op de Maasvlakte waar vloeibaar gemaakt aardgas in de haven van Rotterdam wordt aangeland door LNG-tankers uit bijvoorbeeld Qatar, de VS of Rusland, is Groenendijk zich bewust van zijn bijzondere positie. ‘Als bedrijf werken wij te midden van een gemeenschap die soms positief over ons is en soms ook negatief als men overlast ervaart. Dan is de relatie met je omgeving heel belangrijk, die wil je gewoon goed hebben. Het is onze verantwoordelijkheid de gemeenschap te helpen waar we kunnen,’ aldus Groenendijk.
Jaarlijks storten bedrijven uit de haven en het havenbedrijf Rotterdam zo’n drie ton in het fonds. Bij de toekenning van donaties gaat het altijd om eenmalige bijdragen aan initiatieven of projecten van instellingen en organisaties zonder winstoogmerk op sociaal, cultureel en recreatief gebied in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Dus nooit om structurele bijdragen want daarvoor hebben veel bedrijven uit de haven andere fondsen beschikbaar. Veel grote evenementen in het Rotterdamse zouden in de bestaande opzet en omvang niet mogelijk zijn zonder een fikse sponsorbijdrage vanuit de Rotterdamse industrie of het havenbedrijfsleven

Drie reeksen coronadonaties
Het door datzelfde bedrijfsleven gevoede DeltaPORT Donatiefonds had dit jaar 75.000 euro beschikbaar gemaakt voor een jubileumdonatie. Inmiddels zijn er uit die 75.000 euro drie reeksen donaties toegekend voor projecten die dit jaar direct verband houden met de gevolgen van de coronacris. ‘Juist tijdens deze coronacrisis kunnen wij als burenfonds onze meerwaarde laten zien,’ aldus Groenendijk. ‘Bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs en in de culturele sector is er in deze tijden grote behoefte aan ondersteuning.’ In dit kader hadden aanvragen die ook voordeel zouden opleveren voor kleine ondernemers in de regio, een voorkeur van het fonds.
Begin mei, eind mei en begin juni werden drie reeksen coronadonaties toegekend die vooral terecht kwamen bij initiatieven ter ondersteuning van de zorg aan kwetsbaren, zieken of ouderen thuis of in zorginstellingen die iets extra’s willen doen voor hun bewoners of kinderen die nu onvoldoende aandacht krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van het coronaproof maken van een speeltuin, het organiseren van activiteiten voor kinderen in de vorm van een grote spelletjesdag. Maar ook ouderen worden niet vergeten met bijvoorbeeld speciale cadeauboxen voor eenzame ouderen thuis of het helpen met klusjes aan huis. Theater Koningshof in Maassluis kreeg een donatie voor theatervoorstellingen op straat en ‘aan de deur’.

Hele goede feedback
Aan het begin van het jaar organiseert het fonds een bijeenkomst in Theater Walhalla waarvoor de ‘gedoneerden’ uit het jaar ervoor én alle donateurs uitgenodigd worden om ook te horen of het met de donaties allemaal gelukt is. ‘We krijgen dan altijd hele goede feedback van alle aanvragers over onze donaties, hoe we ze geholpen hebben maar ook hoe het een volgende keer beter zou kunnen. We zijn natuurlijk geen wereldfonds met een onbeperkt budget. Maar voor veel projecten zijn onze bijdragen heel belangrijk om een project over de streep te krijgen,’ vertelt de voorzitter.
Voor de voorzitter is het vooral belangrijk dat het fonds ook in deze moeilijke crisistijd echt iets heeft kunnen doen voor de gemeenschap. ‘Dat we er kunnen zijn voor de lokale gemeenschappen,’ zegt Groenendijk. En hoe klein ook, het gaat volgens hem om het gebaar dat je als fonds kunt maken. ‘Bijvoorbeeld om te tonen hoe belangrijk het is om de moed erin te houden. Zo was er een aanvraag van iemand die het hele personeel en alle bewoners van een verpleeghuis op een bakje kibbeling wilde trakteren. Het is hartstikke mooi dat je zo’n initiatief kunt ondersteunen.’

Geschiedenis van het fonds
Het DeltaPORT Donatiefonds fonds is vijftig jaar geleden, op 23 juni 1970, ontstaan als Fonds Voorne, Putten en Rozenburg. Het werd in het leven geroepen door de stichting Europoort/Botlek Belangen, destijds de belangenbehartigingsorganisatie voor bedrijven ten westen van het Beneluxtunneltracé. In die tijd was er ook de stichting Eilandengemeenschap Voorne, Putten, Rozenburg, een soort regionaal opbouworgaan voor de drie eilanden. Deze stichting, met de toenmalige burgemeester P.J. Bliek van Spijkenisse als voorzitter, nam het fonds onder haar hoede. Het geld dat door de havenbedrijven bijeen werd gebracht werd door het fonds via plaatselijke stichtingen toebedeeld aan allerlei verenigingen. Het ging hierbij om projecten van plaatselijke instellingen op sociaal, cultureel en recreatief gebied die ‘aan de gehele bevolking ten goede komen’.
De stichting Europoort/Botlek Belangen heeft eind jaren negentig het fonds ‘gemoderniseerd’ door een uitbreiding van het werkingsgebied met de Rotterdamse deelgemeenten Hoogvliet en Hoek van Holland en de gemeenten Maassluis en Vlaardingen. Ook is toen de naam veranderd in EBB-donatiefonds.
In 2001 fuseerden de in 1962 opgerichte stichting Europoort/Botlek Belangen en de uit 1907 daterende havenondernemersorganisatie Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ) en ontstond de havenondernemersorganisatie Deltalinqs. Het EBB-fonds is kort na de fusie ondergebracht in een gezamenlijke stichting van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam, waarbij de naam veranderd is in DeltaPORT Donatiefonds.

Achtergrond
De grote industriële uitbreiding van wat we nu noemen het Rotterdamse haven- en industriecomplex leidde in de tweede helft van de jaren zestig tot grote veranderingen op de eilanden Voorne, Putten en Rozenburg. De petrochemische industrie, de scheepswerven en de overslagbedrijven trokken uit alle hoeken van Nederland werknemers aan die zich vestigden in toen betrekkelijk kleine gemeenten als Rozenburg, Spijkenisse, Brielle en Hellevoetsluis. Deze gemeenten groeiden zo uit tot gemeenten met elk een aanzienlijk inwonertal. Met de komst van nieuwe bewoners groeide de vraag naar recreatieve en culturele mogelijkheden.
Het gevolg was dat ‘de industrie’ werd overspoeld met vragen om financiële bijstand voor allerlei projecten. De stroom aan verzoeken voor financiële steun voor allerlei lokale en bovenlokale projecten aan zowel de stichting Europoort/Botlek Belangen als de hierbij aangesloten bedrijven deed de behoefte aan coördinatie ontstaan en leidde tot de oprichting van de stichting Fonds Voorne, Putten en Rozenburg. Voor dit fonds werd voor de bijdragen van de aangesloten bedrijven het principe van ‘een bedrag per werknemer’ in stand gehouden. 

Jaarlijks drie ton
Vandaag-de-dag bestrijkt het DeltaPORT Donatiefonds een groot gebied aan de westkant van Rotterdam: van Hoek van Holland tot en met Delfshaven en van IJsselmonde tot en met Westvoorne. Op dit moment telt het fonds ruim tachtig deelnemende bedrijven, inclusief het Havenbedrijf Rotterdam. Zij zorgen er samen voor dat het DeltaPORT Donatiefonds jaarlijks ongeveer driehonderdduizend euro te besteden heeft.

Auteur: Antoon A. Oosting

Deel dit bericht op