Havenberoepen

Met een personeelsbestand van 160 in vaste dienst en een jaaromzet van rond de 40 miljoen euro is het in Burcht aan de Schelde gevestigde Hye een middelgroot bedrijf. Maar als het gaat om alles wat met waterbouw te maken heeft, is het echter een leidend bedrijf in België. Hye heeft in alle grote zeehavens van Vlaanderen projecten uitgevoerd. En zo nodig is Hye ook actief over de grens in Nederland. Zo was Hye onder andere betrokken bij de aanleg van de kaaimuren Kop van Zuid nabij de Rotterdamse Erasmusbrug en een containerterminal aan de Dintelhaven. ‘Zeebrugge, Maasmechelen of Rotterdam, het is allemaal even ver vanaf de thuisbasis in Burcht.’
De voornaamste activiteiten van Hye liggen op het terrein van de bouw van kademuren en (aanleg)steiger, de bouw van bruggen over kanalen en rivieren, aanleg van sluizen en stuwen, heiwerken met toepassing van MV-palen, dijkwerken, baggerwerken, wrakkenberging, hijs en montagewerken.
Naast het werken met zand, klei, stenen en beton is Hye ook een erkend staalbouwer gespecialiseerd in staalconstructies op en rond het water. Hierbij valt te denken aan brugdekken, steigers, dukdalven, meerpalen, vlotpontons en andere maritieme aanhorigheden.
Hye is in 1929 begonnen in de waterbouw en werd in 1941 een N.V. Naast een eerder aangelegde 400 meter lange laad-en loskade beschikt Hye sinds enkele jaren over een tweede locatie met een nieuw in 2013 opgeleverd hoofdkantoor en nieuwe staalateliers, werkplaatsen en magazijnen. Motto van Hye is: Sterk in waterbouw.

Gestoken in opvallend geelrode beschermende werkkledij opent Tom T’Joens de deuren van het staalatelier op de vestiging aan de Kruibeeksesteenweg in Burcht (gemeente Zwijndrecht). In de hal van het staalatelier ligt het 38,4 meter lange bij 11,6 meter brede stalen dek van de Humbeekbrug, een van de hefbruggen over het Zeekanaal Brussel-Schelde. De Humbeekbrug is op 17 januari van dit jaar aangevaren door een binnenvaartschip. Na enkele dagen is het flink beschadigde brugdek op een ponton van Hye gehesen om bij Hye in Burcht te worden hersteld. T’Joens laat het met gepaste trots zien omdat het een mooi voorbeeld is van alle klussen die Hye kan en doet. Maar het is maar één van de vele want Hye is in hoog tempo bezig aan de bouw van zeven verhoogde en verbrede boogbruggen over het Albertkanaal.

Enthousiast watersporter
Net als het bedrijf dat hij als algemeen directeur mag leiden, heeft T’Joens ‘een dubbele aansluiting’ met het water, want opgegroeid deels in Antwerpen aan de Schelde en aan de Belgische kust in Blankenberge. “In mijn jeugd deed ik bijna elke mogelijke watersport, zeilen, waterskiën, noem maar op. Ik heb gedoken.” Hij studeerde bouwkunde in Antwerpen en trad 25 jaar geleden in dienst van Hye. “Ik ben gestart als werfleider en stap voor stap doorgegroeid naar de huidige functie,” vertelt Tom T’Joens op kantoor in Burcht.

De algemeen directeur is vol goede moed over al het werk dat er de komende jaren nog voor Hye in het vat zit. ‘Met de aanleg van de Oosterweelverbinding staat er de komende vijf à zes jaar veel te gebeuren in het Antwerpse. Zo moet er onder andere een extra tunnel onder de Schelde komen. Dit alles om de verkeersknoop van Antwerpen te ontwarren. Het verkeer rond Antwerpen heeft nu een verzadigingspunt bereikt. Er kan nu niets meer bij,” analyseert T’Joens.

Het regelmatig optredende verkeersinfarct in en rond Antwerpen dwingt de Vlaamse overheid te investeren in de modal-shift van weg naar vervoer over water. T’Joens: “Dit biedt opportuniteiten voor Hye want als gevolg hiervan zullen er meer kaaimuren en steigers andere werken als tunnels en bruggen moeten worden gebouwd. En ook de aanleg van het Saeftinghedok staat nog op het verlanglijst van het Antwerpse havenbestuur…Onze rivieren en kanalen lenen zich zeer goed voor vervoer over water. Wat dat betreft is er het komend decennium een mooie toekomst weggelegd voor de waterbouwkundige werken waarin wij gespecialiseerd zijn.” Om er glimlachend aan toe te voegen: “Wij als waterbouwers staan ons mannetje.”

Contact met de werkvloer
T’Joens groeide van werfleider, in Nederland beter bekend als uitvoerder, door naar projectleider, vervolgens projectingenieur en is de laatste tien jaar technisch directeur en recentelijk algemeen directeur. “Dat betekent veel overleg in eigen huis en met bestaande en potentiële opdrachtgevers. Maar ik wil de voeling met de werkvloer beslist niet verliezen. Als je effectief op de werkvloer bent, krijg je ongelooflijk veel echo’s van de arbeiders, de schippers en de opdrachtgevers. Fysiek moet je dus met de botten door het slijk van de werf ploegen,” aldus T’Joens.

De algemeen directeur vindt het ook belangrijk om geregeld samen met de opdrachtgever over de werkvloer te gaan. “Dus bij huldigingen of overleg met opdrachtgevers over bijzondere problemen ben ik zelf ook op de werkvloer te vinden. Onze klant is koning,” vertelt T’Joens.

Die klant oftewel de opdrachtgevers van Hye zijn vaak de Vlaamse overheid en de havenautoriteiten al dan niet in samenwerking alle mogelijke havenbedrijven. Kaaimuren, steigers en funderingen zijn vaak voor rekening van de havenautoriteiten; aanvullende bouwwerken als opstallen moeten de bedrijven meestal zelf laten doen. Als een mogelijk kansrijke derde klantengroep ziet T’Joens de watergerelateerde bedrijven. Vlaanderen heeft heel veel rivieren en kanalen waarover bij verbetering van de infrastructuur veel meer vervoer kan plaatsvinden.

In de visie van T’Joens zorgt Hye dan voor de benodigde kaaimuren en steigers. Hye heeft wat dat betreft zelf het voorbeeld gegeven door na de oorspronkelijke vestigingsplek enkele jaren geleden het nieuwe terrein aan de Kruibeeksesteenweg richting Kruibeke in gebruik te nemen. T’Joens: “Voor ons heeft deze plek aan het water een grote meerwaarde omdat we grote staalconstructies hier direct vanaf het water in ons staalatelier kunnen aan- en na nieuwbouw of herstel kunnen afvoeren. Wij beschikken daarvoor over een eigen vloot van diverse pontons met hijskranen tot 280 ton. Een concreet voorbeeld daarvan is dus dat brugdek van Humbeek dat nu bij ons binnen staat. We zijn overigens bezig met uitbreiding van onze vlottende hijscapaciteit. We hebben ook enkele projectleiders die in hijswerk zijn gespecialiseerd.”

Aanleg containerterminals
Ook voor de aanleg van containerterminals draaien T’Joens en de zijnen hun hand niet om. “Met onze hei-installaties slaan we ook MV-palen (stalen palen met cementomhulling-red.). Voor de aanleg van de Noordzeeterminal In Antwerpen hebben we MV-palen geheid met een lengte van 51 meter. Dat is een van onze records,” vertelt T’Joens. Bij aanleg van dit soort terminals worden voor de bouw van kaaimuren vaak grote betonnen prefabstukken gebruikt die met de eigen vloot van een twintigtal vaartuigen en pontons kunnen worden aangevoerd.

Hye is momenteel betrokken bij zo’n vijftien projecten. Daarvoor heeft het bedrijf nu zo’n twintig projectingenieurs en projectleiders in dienst. Op kantoor is T’Joens betrokken bij de planningsvergaderingen waarbij projectingenieurs en projectleider een wekelijkse update maken van hun projecten. “Ik ben daar zoveel mogelijk bij om voeling te houden met de werken. Verder ben ik steevast bij de directiecomités bij van de grotere projecten. En dan komen er natuurlijk bijna dagelijks aanbestedingen binnen waarbij ik de verkoopprijsberekeningen aanstuur. Verder spendeer ik een groot deel van mijn tijd aan HR. Uw personeel vormt de kracht van uw bedrijf. Daarom is het goed om zoveel mogelijk voeling te houden met zowel het kader als op de werkvloer,” aldus de directeur.

Hye is voor het werk sterk afhankelijk van succes bij de inschrijving op openbare aanbestedingen. T’Joens: “Maar daarbij willen wij toch wel graag iets meer bieden dan alleen de laagste prijs. Wij menen van onszelf dat we erg flexibel zijn en constructief zijn in onze professionele relatie.” Om het werk binnen te halen is het van belang om al in de voorbereidingsfase bij de Vlaamse overheid de vinger aan de pols te houden. Flinke lengtes damwanden en kaaimuren kunnen bij Hye op veel interesse rekenen. “Maar we zijn ook een vrij intensieve bruggenbouwer. Zo hebben we het eerste pakket voor de bouw van zeven verhoogde en verbrede bruggen over het Albertkanaal binnengehaald. Die moeten binnen recordtijd van tweeënhalf jaar af zijn,” vertelt T’Joens. Overigens heeft Hye ook ingetekend op het pakket voor nog eens acht bruggen.” Om dat allemaal te realiseren zal Hye flink wat extra personeel nodig hebben. Wie belangstelling heeft kan zich bij T’Joens melden.

Auteur: Antoon A. Oosting

Deel dit bericht op