Havenberoepen

Vader en zoon Van der Hout werken gestaag aan de uitbouw van hun onderneming, een uitzendbureau dat personeel rekruteert op de internationale markt van logistiek, constructie, techniek, energie en bovenal de havengerelateerde bedrijven. Vader Leo heeft twee uitzendbureaus. De eerste startte hij in 1982 voor de exporteurs van groente, bloemen en fruit. De tweede kocht hij er in 1986 bij, het onderhavige Intercedent B.V. op de Heijplaat in Rotterdam, waarbij RoRo de grootste sector is die het bedient, en verder de ferries, de op- en overslag en de containers.
Zoon Robert voegde zich in 2016 bij het bedrijf. Hij is internationaal georiënteerd. Robert bracht zijn prille jeugd in Spanje door en zat daar op een internationale school. Zijn opleiding zette hij voort op de British School of The Netherlands in Voorschoten, haalde zijn Bachelor Business in het Verenigd Koninkrijk en trok verder naar Londen voor zijn Master of Management. In die stad zette hij zich in voor grote bedrijven in de olie- en gassector om mensen te detacheren en op zoek te gaan naar projectleiders. Zijn doel was voor Intercedent B.V. een olie- en gasafdeling op te zetten. Een goed idee, maar een slecht moment omdat de crisis uitbrak en bedrijven hun projecten staakten. Robert: “Nu richt ik me op de haven en wil ik mijn legacy voortzetten en uitbouwen.”

De uitzendbranche in de haven is relatief beperkt. De havenarbeiders van Rotterdam waren georganiseerd en hun arbeidsmarkt was betrekkelijk afgeschermd. Daar is een kentering in gekomen. Tegenwoordig draait het om openheid en flexibiliteit. Dat biedt kansen. Voor Intercedent, maar ook voor bedrijven en starters op de arbeidsmarkt. Een uitzendbaan is immers een opstap naar een vaste baan. Leo: “Wij proberen een beheerste groei te realiseren door waar te maken wat we zeggen, zelden nee te verkopen en al helemaal niet tegen vaste klanten. In ruim 90 procent van de gevallen is dat zo”. “We zijn selectief met nieuwe klanten”, vult Robert hem aan. “Met een te snelle groei stel je je eigen klantenbestand in de waagschaal. We willen geen gaten trekken bij het ene bedrijf om het andere snel ter wille te zijn.” Leo: “Wij onderhouden langdurige relaties; met sommige bedrijven zelfs al 25 jaar. Als een stuwadoor een boot voor de kant heeft en voor de overslag tien man nodig heeft, leveren we die tien man, en geen vijf. En op tijd, want in de haven telt elk uur. Het weer heeft invloed, het schip kan te laat komen, de lading kan afwijken. Wij spelen daar flexibel op in, want dat, en betrouwbaarheid staan hoog in ons vaandel. Bij een regulier uitzendbureau is dat anders; daar kun je om 18.00 uur niet even zeggen dat de oproepkrachten niet meer nodig zijn. Bij ons kan dat wel”. 

Hoe ziet een werkdag eruit?
Robert: “Ik begin mijn dag met een check bij de coördinator over wat er speelt en of alle vacatures zijn ingevuld. We hebben drie coördinatoren, want we werken 24/7. Als er problemen zijn, spring ik bij en anders ga ik onze klanten bellen om de relaties te onderhouden en uit te breiden. Of ik doe een intake. Kandidaten uitnodigen en interviewen, omdat ik zelf wil zien wat zij ambiëren en of ze gemotiveerd zijn. Er zijn formulieren in te vullen conform het veiligheidshandboek en er moet een verklaring van goed gedrag komen. Nieuwkomers die we inzetten, koppelen we aan een ervaren kracht. Met name in de RoRo-sector en de expeditie is dat nodig. In feite doen wij het voortraject. De praktijkopleiding verzorgen de bedrijven zelf. Wij hebben geen invloed op de werkvloer zelf.”
“Veel van de uitzendkrachten zijn multifunctioneel, wat voor alle partijen voordelen oplevert”, zegt Robert. “De uitzendkracht heeft daardoor garantie van uren, leert meer en vangt een hoger salaris. Wij kunnen ze makkelijk inzetten en overzetten, wat flexibiliteit oplevert waardoor we de klanten snel en goed van personeel kunnen voorzien.”
Leo: “Wij hebben een personeelsbestand van 100 man en dat bindt klanten aan ons, doordat we met zo’n grote keuze goed kunnen leveren. Momenteel is er een trend gaande van vaste contracten. En we zien doorstroming. Globaal maken de uitzendkrachten drie fases door. Fase A duurt anderhalf jaar waarin ze de vaardigheden eigen maken. Fase B bestaat uit acht contracten van zes maanden. Fase C is een vast contract bij ons. Wij willen de hele goede graag vasthouden om bij moeilijke situaties snel genoeg mensen op de plek te krijgen. Dat is in ons aller voordeel. Wij bouwen aan vertrouwen; de havenmannen kunnen veel uren maken tegen een loon dat ze op dat niveau in geen andere tak verdienen kunnen. En de bedrijven hebben in de aanloopfase de tijd om een goede keuze te maken welke mensen ze vast in dienst willen nemen. Elke goede arbeider kunnen wij aan een baan helpen.”

Welke kwaliteiten vraagt het vak van intercedent?
Leo: “Mensenkennis, inzicht, netwerken en relaties opbouwen, stressbestendigheid, overwicht, bestand zijn tegen klachten en vooral goed kunnen schakelen, want anders verlies je uren, de mensen en je eigen tijd.”
Robert is weliswaar hoog opgeleid, maar hij vindt dat het eerder een kwestie van karakter is dan van diploma’s en komt met een voorbeeld op hun kantoor. “Een van de dames is hier ooit begonnen als uitzendkracht, maar groeide door naar onze administratie en is nu planner. Je leert dit vak in de praktijk.”

Mannenwereld
Op het kantoor van Intercedent B.V. is de verhouding min of meer fifty/fifty, maar de uitzendkrachten werken vooral als sjorder, terminaltrekkerchauffeur, expeditiemedewerker, reachstackerchauffeur, heftruckchauffeur en car wrapper; de mensen die de folies van de nieuwe auto’s halen. Ook chauffeurs die de auto’s van de car carriers rijden. “Daar komen nauwelijks vrouwen op af, terwijl het theoretisch goed kan”, zegt Leo. “Vuil werk is er allang niet meer en zwaar werk eigenlijk ook niet. In het stukgoed zijn sommige dozen 15-20 kg, maar in de vrieshuizen zijn de tonijndozen hooguit 6 à 7 kg.”

Hoe zien jullie de toekomst?
Leo: “Met vertrouwen, want er zal altijd behoefte zijn aan flexibele arbeidskrachten. Bovendien, de volgende generatie staat klaar. We hebben een sterk klantenbestand en de klanten weten dat ze ons kunnen bellen en op ons kunnen bouwen”.
Robert: “Zolang de economie draait, draaien wij. E-commerce is een nieuwe impuls die veel extra werk oplevert. 80 procent van onze klanten groeit en wij groeien met onze klanten mee”.
Vader en zoon zien Brexit ook als een kans. “Er is al sprake van sluiting van autofabrieken in het Verenigd Koninkrijk, wat”, zo stelt Robert, “betekent dat hier op- en overslag van onderdelen zal toenemen en het terug verschepen van geassembleerde auto’s. In de Europoort zitten de loodsen vol, wat extra stickerwerk en uitsorteren van pallets betekent.” “Al dat extra werk”, vult Leo aan, “vraagt mensen en daar ligt onze kracht. Nu weten de bedrijven zelf nog niet wat Brexit voor hen zal betekenen, maar als ze in de klem komen, hopen wij ze te kunnen helpen.”

Auteur: Lydia Gille

Deel dit bericht op